Wij vormen in Bilzen en de wijde omgeving, een kleine maar hechte gemeenschap van vrijdenkende humanisten die elkaar ontmoeten en werken in een vriendschappelijke en open sfeer. We onderschrijven de waarden van het humanistisch verbond volledig en richten ons dus op het welzijn van de mens en de persoonlijke en collectieve verbetering van de mens. We doen dit op een kritische en respectvolle manier, met nadruk op de persoonlijke vrijheid van denken en meningsuiting van iedereen, met respect voor individuele meningen, zolang als die binnen de grenzen van onze democratische rechtsstaat vallen.

We werken heel nauw samen met het huisvandeMens in Bilzen. Zo organiseren we samen huiskamergesprekken, ontmoetingsmomenten, filmvoorstellingen en andere activiteiten.

We zijn toekomstgericht en houden een vinger aan de pols rond de belangrijke tendensen en aandachtspunten in de maatschappij: de klimaatverandering, polarisatie en gelijkheid, armoedebestrijding om er maar een paar te vernoemen.

We nodigen iedereen met een hart voor het humanisme uit om aan onze activiteiten deel te nemen, om je mening te kennen te geven, samen na te denken over de toekomst, samen actie te voeren waar mogelijk. Want een eigen mening hebben is belangrijk. Wil je die kritisch vormen door mee te denken met anderen over thema’s rond vrijheid, gelijkheid, solidariteit? Je bent meer dan welkom in onze kring.

We werken met een open bestuur, alle leden kunnen daarbij aansluiten. We vergaderen in de regel in het huisvandeMens in Bilzen, éénmaal per maand, veelal de derde woensdagnamiddag.